چگونگی تربیت دینی در مدارس زرتشتی با محوریت مدرسه دین یاری شهر یزد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

آگاهی از فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های دینی می تواند برای کنشگران عرصه دین و برنامه درسی آورده های راهبردی داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی تربیت دینی در مدارس زرتشتی با محوریت مدرسه دین یاری انجام گردید.

روش ها

پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است. مطالعه در سال 1398 در مدرسه دین یاری شهر یزد انجام گرفت. از روش مصاحبه برای گردآوری داده ها استفاده شد و با هشت نفر مصاحبه انجام گردید. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جهت اطمینان از دقت علمی و موثق بودن تحلیل ها از روش بازبینی مشارکت کنندگان استفاده شد.

یافته ها

بر اساس تحلیل محتوا، 5 تم اصلی شامل اهداف، محتوا، روش های یاددهی-یادگیری، فعالیت های دانش آموزان، روش های ارزشیابی به دست آمد و تم های فرعی زیر شاخه هر کدام قرار گرفت.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به یافته های مطالعه، نکات مثبت و اختصاصی مدرسه دین یاری و استفاده از همیاری خانواده می تواند در تربیت دینی مدارس سایر ادیان و مذاهب مورد استفاده قرار بگیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
52 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2250059 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.