کارکرد نمادین وحوش درنده در دربار صفوی بر مینای نگارگری صفوی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
صفویان، توام با اسلام گرایی، با هدف بازسازی هویت ایرانی، به احیای بخش بزرگی از جنبه های حکومت‎های ایرانی و از آن جمله، دربار ایرانی پرداختند و به تقلید از بارگاه های ایرانی پیشین، توجه خاصی به مساله وحوش درنده نمودند. مورخان این عصر، به دلیل تمرکز بر کلیات مسایل سیاسی- نظامی، از گزارش دقیق این بعد از تشریفات درگاه‎ غفلت ورزیده‎اند؛ و گزارش‏های اروپاییان حاضر در ایران نیز، در این خصوص، نسبتا موجز است؛ اما نگارگر دوره صفوی با نگاه تیزبین خویش، تمامی این کاربردها و کارکردها را در قالب ده‏ها نگاره ارزشمند، به یادگار گذاشته و جایگاه نمادین وحوش درنده را به زبان هنر شرح کرده است. هدف از این پژوهش، شناسایی کارکرد نگاره های وحوش درنده در بارگاه‏های سلطنتی صفوی و بیان جایگاه نمادین این جانوران در هنر نگارگری این عهد است؛ بر این اساس، داده‎های موجود در منابع تاریخ صفوی شامل آثار تاریخ‎نگاری و گزارش‏های سیاحان اروپایی مورد کنکاش قرار گرفته و نتایج به دست آمده با نگاره‎های صفوی موجود در نسخ خطی بر جای مانده از آن عهد، به ویژه، نمونه‏هایی از نسخ شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی و برخی از مرقعات تطبیق داده شده است. طبق یافته‎ها و نتایج این پژوهش، به زنجیر کشیدن و نگه داری وحوش درنده و در راس آن شیر و پلنگ در درگاه‎های حکومتی آن دوران، نمادی از قدرت و عظمت حکومت محسوب می‎‏شد؛ این کارکرد نمادین هم در دربار صفوی جریان داشت و هم در نگاره‏های این عهد، به وضوح، ترسیم گشته است. مساله شکار درندگان در بارگاه صفوی، علاوه بر کارکرد تفریحی، ارضاکننده حس قدرت‏طلبی و عظمت‎خواهی شاه بود. نگارگر صفوی در نگاره‎های شکارگاه، شخص شاه را به واسطه نوع پوشش و ترسیم در مرکز نگاره، مشخص نموده‎ و قدرت نمادین او را در مبارزه با وحوش درنده‎ای چون شیر و پلنگ نمایش داده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2250979 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!