بررسی جایگاه یوز و کارکردهای آن در تاریخ ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یوز یا یوزپلنگ از گونه های جانوری در خطر انقراض ایران است که نه تنها جزیی از تاریخ طبیعی این مرزوبوم به شمار می رود بلکه در تاریخ، فرهنگ و تمدن ما نیز نقش دارد. از همین رو پژوهش حاضر در نظر دارد تا با روشی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع و مآخذ تاریخی، به جایگاه یوز در تاریخ ایران بپردازد و به این پرسش بنیادی پاسخ دهد که این گونه جانوری چه جایگاه و کارکردهایی در تاریخ ایران داشته است؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در تاریخ ایران از یوز به عنوان حیوان شکاری در مراسم شکار و بزم و رزم استفاده می شده و در پاره ای از موارد به عنوان هدیه و کالایی ذی قیمت به دربار شاهان ارسال می گردیده است. حتی در دوره ی مغول یوز را به عنوان مالیات ثابت از ولایاتی که این گونه جانوری در آن می زیست، دریافت می کردند. علاوه بر این ادبیات منثور و منظوم ما از یوز تاثیر پذیرفته و در امثال و اشعار، به یوز اشارات فراوانی شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
149 تا 168
لینک کوتاه:
magiran.com/p2251588 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!