بررسی و مدل سازی تغییرات غلظت رادون در داخل یک اتاق نمونه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش به منظور بررسی تغییرات غلظت رادون در محیطهای مسکونی، از یک اتاق بسته نمونه به مساحت 12 مترمربع استفاده گردید. در این اتاق گاز رادون از سطوح کف و دیوارها با آهنگ مختلفی منتشر و مسیر تهویه طبیعی هوا از زیر درب به سمت پنجره وجود داشت. با بهره گیری از یک دستگاه اندازه گیری رادون دقیق، غلظت رادون در نقاط مختلف اتاق و برای شرایط و زمانهای متفاوت اندازه گیری گردید و با نتایج شبیه سازی حاصل از بکارگیری روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، در شرایط و زمانهای متناظر مقایسه شد. همچنین به منظور اعتبار سنجی نتایج این دو روش، از داده های حاصل از روش حل تحلیلی استفاده گردید. این داده ها نشان می دهند که پس از یک تهویه طبیعی هوای بسیار آرام، غلظت رادون از یک توزیع یکنواخت نسبی با مقدار متوسط Bq/m3 81 به یک توزیع غیرهمگن نسبی در بازه Bq/m3 12 تا Bq/m3 44 کاهش می یابد. تطابق مناسب نتایج شبیه سازی شده و داده های تجربی با نتایج حاصل از حل تحلیلی، صحت مدلسازی انجام شده را مشخص می سازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2251653 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!