بررسی کیفیت قرائت همزه در قرائات منسوب به اهل بیت (ع)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

 قرایات قرآنی یکی از ابواب لازم جهت فهم و پژوهش در قرآن است. قرایات منسوب به اهل بیت (ع)، به جهت انتساب آن به پیشوایان مذهب شیعه حداقل برای پیروان این مذهب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این قرایات از گونه های مختلفی برخوردار است. ازجمله آن ها قرایت همزه با تسهیل و یا تخفیف است. برخی گزارش های تاریخی و اصول زبان شناسی در قالب تاییدکننده این شیوه از قرایت همزه و گروهی دیگر در قامت یک چالش در صحت و یا استحسان آن مطرح است. وجود روایاتی دال بر تایید این قرایت، نزول قرآن بدون نبره در لهجه قریش و موافقت این شیوه از قرایت با رسم مصحف و ثقیل بودن تلفظ همزه با نبره ازجمله مویدات است. فقدان سند و حتی وجود اضطراب در متن برخی روایات، مخدوش بودن ادعای انحصار نزول قرآن به زبان قریش بر اساس روایات معارض و فرمان خلیفه سوم در نگارش مصحف بر اساس لهجه قریش این تاییدات را به چالش کشیده است. اطمینان تقریبی به قرایت قریش بر اساس تسهیل و هم چنین ثقیل بودن تلفظ همراه با تحقیق برای همزه و عدم تغییر معنا و کمک به سلاست قرایت، موجب شده است که برخی این شیوه از قرایت را نیکوتر بدانند. پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روشی توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی مویدات و چالش های قرایت همزه منطبق بر منقولات منتسب به اهل بیت (ع) را مورد بررسی قرار داده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2252680 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!