بررسی میزان تاب آوری ساکنین نواحی روستایی استان کرمانشاه در مواجهه با بلایای طبیعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

بلایای طبیعی واقعیتی است که امروزه بخش قابل توجهی از مناطق روستایی را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اینکه در برخی مواقع، پیشگیری از وقوع این بلایای طبیعی میسر نمی باشد، لذا بررسی میزان تاب آوری در برابر بلایای طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی میزان تاب آوری ساکنین نواحی روستایی استان کرمانشاه در مواجهه با بلایای طبیعی می باشد.

روش

جامعه آماری شامل 14 شهرستان استان کرمانشاه و بالغ بر 270 پرسشنامه است. پایایی تحقیق توسط آلفای کرونباخ و روایی توسط متخصصان جغرافیا و علوم اجتماعی تایید شد.

یافته ها:

 یافته ها نشان می دهند که میزان رضایتمندی از عملکرد مدیران محلی در راستای بهبود وضعیت تاب آوری پایین می باشد. زیرا که میانگین کل بدست آمده 2.8 از 5 در مقایسه با 3 میزان کمتری را نشان می دهد. با توجه به نتایج رگرسیونی از عوامل تاثیر گذار اجتماعی، اقتصادی، محیطی، زیر ساختی و نیز Beta (بتا) محاسبه شده می توان اذعان داشت که عوامل مدیریتی در آینده می تواند بیشترین تاثیر را در بهبود وضعیت تاب آوری جوامع محلی در برابر بلایای طبیعی داشته باشد و در رتبه بعدی عوامل اجتماعی  قرار دارد.

نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان داد که مردم بومی نسبت به وقوع زلزله بسیار حساس هستند و نوعی ترس و وحشت در بین آن ها وجود دارد. زلزله اخیر کرمانشاه این ترس و نگرانی را بیشتر کرده است. زیرساخت ها هم آسیب پذیر هستند. پاسخگویان معتقد هستند که زیرساخت ها مناسب نبوده و در برابر مخاطرات آسیب پذیر هستند. زیر ساخت های تاثیر گذاری مانند برخورداری روستاهای منطقه از شبکه گاز سراسری، دسترسی به مراکز درمانی بیمارستان، اورژانس، داروخانه و خانه بهداشت، دسترسی به نهادهای امدادرسان(هلال احمر) یا مرکز مدیریت بحران، دسترسی به پلیس و نیروی انتظامی، دسترسی به آتش نشانی، دسترسی به مراکز اسکان موقت و دسترسی به شبکه معابر اصلی همگی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
24 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2253244 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.