شبیه ‎سازی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمت سبز در مدیریت شهری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقاله حاضر به دنبال شبیه‎سازی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمت سبز در حوزه مدیریت شهری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از تکنیک‎های کیفی و کمی می‎باشد که در بخش کیفی از تکنیک‎های تحلیل محتوا برای استخراج مضامین و دلفی برای پالایش مضامین و در بخش کمی از تکنیک‎های نگاشت‎شناختی فازی برای تعیین میزان اهمیت هر یک از متغیرها و همچنین از رویکرد پویایی سیستم برای شبیه‎سازی مدل تحقیق استفاده شده است. برای بخش مصاحبه و همچنین پالایش متغیرها، از جامعه آماری که شامل خبرگان شهرداری تهران بودند استفاده گردید. ضمن اینکه نمونه مزبور در بخش نگاشت‎شناختی فازی نیز برای تعیین اوزان اهمیت هر یک از متغیرها به‎کارگرفته شد. مدل نهایی شامل 34 متغیر مستقل بود. برای سنجش تاثیر متغیرهای مستقل بر پنج متغیر وابسته که شامل بهینه‎سازی منابع، کاهش آلایندگی، سازمان سبز، مشتری سبز و تامین‎کننده سبز بودند، از نرم افزار شبیه‎سازی ونسیم استفاده شد. نتایج شبیه‎سازی نشان داد که مدل فعلی بر بهینه سازی منابع و کاهش آلایندگی تاثیر جدی برجای می گذارد اما تاثیر مدل فعلی بر تامین سبز و مشتری سبز تاثیر ملایم و ناچیزی بوده و بر مشتری سبز در انتهای دوره تاثیر خود را به طور جدی نشان می‎دهد. لازم به ذکر است که تاثیر مدل شبیه‎سازی شده بر سازمان سبز بسیار ضعیف می باشد. در مجموع می توان گفت که مدل ارایه شده با 34 متغیر احصا شده و پالایش شده می تواند منجر به ارتقای کارایی عملکرد زنجیره تامین خدمت سبز در شهرداری تهران شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2254208 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!