اولویت بندی راهبردهای مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز متناسب با تعداد نقاط قوت و فرصت در تحلیل SWOT

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف ارایه راه کار جدید وزن دهی راهبردهای SWOT در مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز آسیاب رود مازندران انجام شده است. بر این اساس، ابتدا ماتریس SWOT و جداول شناسایی شاخص های راهبردی عوامل درونی و بیرونی تشکیل شد و در ادامه ماتریس های ارزیابی عوامل درونی و بیرونی مورد بررسی قرار گرفت. راهکار جدیدی که در بحث وزن دهی راهبردهای SWOT مورد استفاده قرار گرفت، بر این مبنا بود که امتیار نهایی هر راهبرد در تعداد قوت ها و فرصت های موثر در آن ضرب شد و نتایج نهایی بر اساس این اولویت ها مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل نقاط قوت و ضعف، تعداد نه نقطه قوت و هشت نقطه ضعف مورد شناسایی قرار گرفت. کمیت و کیفیت مناسب آب با وزن 0.444، سردی هوا با وزن 0.395، بهره برداری از آب معدنی با وزن 0.288 و فقر اقتصادی با وزن 0.493 به ترتیب به عنوان مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. بر اساس ماتریس های ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در مدل SWOT، راهبرد تقویت حس رضایت مندی ساکنین هم بر اساس روش مرسوم و هم راهکار جدید بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد. با نگاه دقیق می توان به این نتیجه رسید که تقویت حس رضایت مندی بین ساکنین، زمانی به تحقق می پیوندد که مشکلات مردم در بخش های مختلف معیشتی اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد و با ارایه برنامه های مدون باعث افزایش رضایت مندی و نیز کاهش مهاجرت به مناطق شهری شود. به طورکلی، می توان نتیجه گرفت که با توجه به مشکلات و راه حل های مطرح شده در این پژوهش، بایستی برنامه ریزی صحیح و کاربردی به منظور جبران ضعف ها و تقویت هر چه بهتر قوت ها به منظور توسعه حوزه آبخیز آسیاب رود به کار گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
295 تا 309
لینک کوتاه:
magiran.com/p2254479 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!