بررسی های سنگ شناسی سنگ های آذرین مافیک و فلسیک پنجره زمین ساختی ترازوج - سوسهاب (شمال شرق هشجین - شمال غرب ایران)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پنجره زمین ساختی ترازوج - سوسهاب در مرز بین روستاهای ترازوج و سوسهاب و در انتهای شمال شرق ورقه 1:100000 هشجین واقع است. این منطقه بخشی از نوار ماگمایی ترشیری البرز غربی محسوب می شود. سنگ های آذرین مافیک شامل بازالت با دبی گدازه های بالشتی و توده های گابرویی بوده و سنگ های آذرین فلسیک شامل گرانیت و روانه های تراکیتی هستند. کانی های اصلی تشکیل دهنده سنگ های گابرویی و بازالتی شامل پلاژیوکلاز، الیوین و کلینوپیروکسن بوده و کانی های اصلی تشکیل دهنده سنگ های گرانیتی شامل پلاژیوکلاز، ارتوکلاز و کوارتز هستند و تراکیت ها بیشتر از پتاسیم فلدسپار تشکیل شده اند. ماگمای مولد سنگ های گابرویی و بازالتی دارای سرشت آهکی قلیایی و ماگمای مولد توده های گرانیتی و تراکیتی شوشونیتی است. بررسی نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده نسبت به کندریت و گوشته اولیه در بازالت ها و گابروها نشانگر غنی شدگی عناصر خاکی نادر سبک (LREEs) نسبت به عناصر خاکی نادر سنگین (HREEs) است. غنی شدگی از عناصر سنگ دوست بزرگ یون (LILE) و LREE و تهی شدگی از HREE در این الگو می تواند نشانگر نرخ کم ذوب، گریزندگی بالای CO2/H2O در محیط تشکیل ماگما و یا عمق زیاد تشکیل ماگمای مولد بازالت و گابرو باشد. بررسی نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده نسبت به کندریت و گرانیتوییدهای پشته میان اقیانوسی (ORG) در گرانیت ها و تراکیت ها نشانگر غنی شدگی LREEها و عناصر ناسازگار نسبت به HREEهاست. در این الگوها، تهی شدگی مشخصی از Eu (به ویژه در گرانیت ها) دیده می شود. سنگ های گابرویی و بازالتی در یک محیط اقیانوسی با گرایش به انواع بازالت های پشته های میان اقیانوسی نوع مورب غنی شده (E-MORB) قرار دارند و گرانیت ها و تراکیت های همراه با این مجموعه وابسته به گرانیتوییدهای غیرکوهزایی (نوع A) و زیر گروه A1 هستند. این ویژگی ها نشان می دهد که رخنمون های مورد بررسی در پنجره زمین ساختی ترازوج- سوسهاب وابسته به ماگمایی کافتی و گشایش باریکه اقیانوسی پالیوتتیس (پالیوتتیس دوم) در شمال غرب ایران هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
895 تا 906
لینک کوتاه:
magiran.com/p2254533 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!