احساسات منفی مصرف کنندگان نسبت به برند و اثرات رفتاری آنها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مصرف کنندگان کالا و خدمت به طور مداوم در معرض عواملی هستند که دیدگاه آنها را نسبت به برند مورد استفاده آنها تغییر می دهد و در آنها احساسات جدید ایجاد می کند که ممکن است این احساس جدید منفی باشد و یا مثبت . البته در بعضی موقع این عوامل باعث  تثبیت یک احساس می شوند که اگر آن احساس ابتدایی مثبت باشد باعث وفاداری مشتری می شود و اگر منفی بوده باشد باعث احساس تنفر به برند می شود .حال این احساسات ایجاد شده بر اساس رویکردهای فردی و ویژگی ها محیطی  خود را با رفتارهایی که نسبت به برند انجام می دهند نمایان می کنند . با توجه به اینکه موضوع این مقاله احساسات منفی نسبت به برند است این رفتار ها شامل ترک برند ، بد گویی از برند و شکایت از برند و غیر می شود . این مقاله با شیوه  توصیفی به بررسی پژوهش های پیرامون احساسات منفی پرداخته است

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2254863 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!