پردازش تصویر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچه ها

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

لبه یابی تصاویر یکی از مهمترین عملیات در پردازش تصویر به شمارمی رود .به علت کاربردهای وسیع تصاویر رنگی، لبهیابی این تصاویر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بطور کلی لبه یابی تصاویر رنگی به دو روش برداری  Vector  و ترکیبی (Synthetic) میشود؛ کیفیت تشخیص لبه و زمان اجرا، این الگوریتم ها را از یکدیگر متمایز میسازد. زمان اجرای الگوریتم های لبه یابی درکاربردهای واقعی بسیار حایز اهمیت است؛ بدین معنی که استفاده از الگوریتمی که لبه های تصویر را با کیفیت مطلوب تشخیص داده اما زمان اجرای بالایی دارد در بسیاری از کاربردها (حساس به زمان)، عمال غیر ممکن است.با توجه به کاربردهای مهم پردازش تصویر و تشخیص لبه ها ، ضرورت انجام تشخیص لبه تصویر در امور پردازش تصویر بدیهی به نظر میرسد. و لازم است از روش های بهینه سازی استفاده گردد که دارای زمان اجرای تا حد امکان کم ولی قدرت تشخیص بالا باشند.بر این اساس این مطالعه اجرای یک روش جدید تشخیص لبه تصویر بر مبنای بهینه سازی گروه مورچه ها مورد بحث قرار داده است. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار MATLAB موفقیت نقشه – لبه ساخته شده توسط روش پیشنهاد شده در این تحقیق را با کمک عوامل آماری مثل کاپا، FOM، فاصله Hausdorff و Metric Delta s’Baddeleys ارزیابی گردید. نتایج به دست آمده با ردیاب های لبه سنتی مقایسه شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2255734 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.