طراحی یک قانون کلیدزنی مقاوم برای سیستم های کلیدزنی خطی دارای عدم قطعیت و تاخیر زمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کنترل هزینه تضمینی یکی از روش های موثر در کنترل سیستم های غیرخطی به ویژه سیستم های کلیدزنی دارای عدم قطعیت است. بسیاری از تحقیقات اخیر در مسئله کنترل هزینه تضمینی سیستم های کلیدزنی دارای عدم قطعیت بر روی تحلیل پایداری مجانبی تمرکزیافته است. در این مقاله یک قانون سوییچ مقاوم جدید برای کنترل سیستم های کلیدزنی دارای عدم قطعیت و تاخیر زمانی ارایه می شود. در ابتدا قانون کلیدزنی و سپس کنترل کننده فیدبک حالت خطی بر اساس تابع لیاپانوف-کراسوفسکی طراحی می گردد. همچنین با استفاده از نامساوی های خطی ماتریسی، شرایط ویژه برای وجود جواب در قانون کلیدزنی و کنترل کننده خطی به دست می آید. همزمان و بر اساس قضایای ارایه شده، پایداری نمایی کل سیستم تحت اعمال قانون کلیدزنی و کنترل فیدبک حالت تحلیل و اثبات می گردد. در انتها و با شبیه سازی، نتایج تحلیلی پایداری نمایی نشان داده می شوند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2256141 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!