ارائه الگوی بومی بازاریابی پارتیزانی در کسب وکارهای کوچک و متوسط نوپا در ایرانمبتنی بر تئوری رفتار اطلاعاتی شرکت ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به اهمیت رفتار مشتریان، هدف این مطالعه ارایه الگوی بومی بازاریابی پارتیزانی(Partisani) با تاکید بر نگرش مصرف کنندگان به منظور خرید محصولات ایرانی با رویکرد رفتار اطلاعاتی مشتریان است.

 روش پژوهش

روش انجام این پژوهش نظریه داده بنیاد بوده و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته به جمع آوری داده ها پرداخته شد. همچنین جامعه آماری این پژوهش از میان کلیه متخصصان مطرح دانشگاهی دارای زمینه علمی مرتبط با مدیریت بازاریابی و رفتار مصرف کننده، مدیران و کارشناسان شرکت ها انتخاب شده اند.

یافته ها

نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده ی استخراج 6 بعد اصلی و 32 مولفه محوری است که در قالب مدل پارادایمی شامل بازاریابی پارتیزانی به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (دانش، مهارت و بازاریابی)، عوامل زمینه ای (مزیت های کارکردهای نام تجاری و مسئولیت اجتماعی)، شرایط مداخله گر (منابع قدرت، توانمندسازی مبتنی بر یادگیری، الگوی ارتباطی، ارتباط با مشتریان و ملی گرایی مصرفی)، راهبردها (ارتباطات شرکتی، برنامه ریزی جامع استراتژیک نام تجاری سازی، خلاقیت و نوآوری، روابط عمومی و تبلیغات) و پیامدها (شدت رقابت نام تجاری، تخصیص منابع، تصور در رابطه بانام تجاری سازی و قابلیت اعتبار نام تجاری) به دست آمد.

نتیجه گیری

بازاریابی پارتیزانی نیازمند ذهن های باز و نگرش های جدید است تا با از بین بردن یکنواختی تبلیغات، جنب وجوشی حیرت انگیز در مخاطب ایجاد نماید. همچنین تجربه و تخیل را جایگزین هزینه های بیشمار تبلیغاتی نموده که بر اساس مواضع روان شناسانه بسیار موثر و مفید واقع گردیده است. در این نوع بازاریابی تنها فروش محصول و خدمت اهمیت ندارد بلکه سود فروش این محصولات بسیار مدنظر قرار می گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
50 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2256177 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.