بررسی رابطه گردش در طبیعت و آرامش روحی در آموزه های قرآن کریم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

آرامش یکی از مهم ترین موضوعات عصر حاضر است که تلاش های فراوانی جهت ارایه راهکارهای عملی برای آن انجام شده و اندیشه های بشری، مکاتب و آیین های گوناگونی در این جهت به ظهور رسیده اند؛ اما تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده اند. قرآن کریم آرامش واقعی را فقط در پناه و یاد خداوند متعال می داند. از مصادیق بارز یاد خداوند سبحان توجه به مظاهر قدرت الهی در طبیعت است. آب وهوا، درختان و گیاهان، کوه ها، مناظر سرسبز، دریاها و به طورکلی طبیعت زیبا نقش عظیم در آرامش روح و روان آدمی دارد. امامان معصومان: نیز فایده های بسیاری برای آب، هوا، گیاهان و درختان، با تعبیرهای بسیار دقیق و گاه شگفت انگیز برشمرده اند و از تاثیر به سزای آنها بر تن و روان انسان سخن گفته اند. بر همین اساس نگارنده با روش توصیفی تحلیلی آیاتی از قرآن کریم را که به آرام بخش بودن سیر در طبیعت اشاره دارد، بررسی نموده است. یافته های این پژوهش می تواند برای مربیان، مشاوران و افرادی که در حوزه گردشگری فعالیت دارند، مفید باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2256929 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!