نگاه اسماعیل فصیح به جنگ تحمیلی با تکیه بر «ثریا در اغما» و «زمستان 62»

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ادبیات داستانی جنگ به آن دسته از داستان هایی گفته می شود که از جنگ، برای جنگ و درباره جنگ و حواشی آن نوشته شده باشد. ازجمله نویسندگان ادبیات داستانی جنگ، اسماعیل فصیح است که با نگارش دو اثر ثریا در اغما و زمستان 62 در این گروه قرار گرفته است. با توجه به اینکه نویسندگان ادبیات داستانی جنگ، براساس دیدگاه خود نسبت به جنگ، به سه گروه (نگاه مثبت، نگاه منفی و نگاه خنثی یا بی طرفانه) تقسیم می شوند، در نوشتار پیش رو این دو اثر و پیامدهای جنگ در آن ها و نگاه نویسنده نسبت به جنگ تحمیلی بررسی شده است. در پژوهش حاضر که براساس روش توصیفی - تحلیلی و شیوه کتابخانه ای تنظیم شده است، با مطالعه پژوهش های پیشین و بررسی های مرتبط با این موضوع، به برداشتی متفاوت با برخی نویسندگان درباره تحلیل دیدگاه فصیح در آثار جنگی اش رسیده ایم. مطالعه دقیق و بررسی این دو اثر نشان می دهد که فصیح نگاه منفی و بدبینانه ای ندارد؛ بلکه واقعیت جنگ را به تصویر می کشد و با پیگیری دو جریان موازی (مثبت و منفی) داستان هایش را ادامه می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2257804 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!