رضاع مادر در قرآن کریم؛ تبیین احکام مقرر در آیه 233 سوره بقره

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

شیردادن (رضاع) به نوزاد، به‌وسیله مادر یا غیرمادر (دایه) انجام می‌شود. به شیردادن مادر در آیات متعددی از قرآن کریم اشاره شده است. مهم‌ترین آیه‌ای که به بیان احکام شیردادن مادر می‌پردازد، آیه 233 سوره بقره است. در این آیه احکام مربوط به مادر، پدر، فرزند شیرخوار، دایه و وارث پدر بیان شده است. اطلاق آیه شامل زنان در عقد ازدواج و زنان مطلقه می‌شود. آیه بر وجوب رضاع در غیر فرض ضرورت بر مادر و پدر دلالت ندارد. تعیین مدت دو سال شیردادن در آیه شریفه، موضوع احکام تعیین حد برای حکم استحبابی رضاع، تعیین حد برای حق مادر بر رضاع، تعیین حد برای استحقاق اجرت برای مادر و تعیین حد برای شیردادنی است که سبب حرمت ازدواج می‌شود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2259444 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!