تغلیظ وتشخیص سریع باکتری ویبریو کلرا از آب با استفاده از روش های غیر وابسته به کشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

در آلودگی های میکروبی آب و موادغذایی، شناسایی مقادیر ناچیز باکتری آلوده کننده، همواره از دغدغه های محققین بوده و هست. مرسومترین راهکار برای رفع این مشکل، کشت باکتری برای افزایش تعداد باکتری است که این روش زمان تشخیص باکتری را به چندین ساعت یا چند روز افزایش می دهد.  یکی از استراتژی های هوشمند برای رفع این مشکل، تغلیظ باکتری با روش های فیزیکی است. هدف از تحقیق حاضر، غنی سازی باکتری ویبریو کلرا به عنوان مهمترین میکروب آلوده کننده آب، با استفاده از روش فیلتراسیون و ارزیابی این عملکرد به کمک روش کشت و دو روش تشخیصی سنجش ATP و PCR است. 

مواد و روش ها

غلظت معینی از باکتری ویبریو کلرا در حجم مشخصی از آب استریل بصورت مصنوعی انتقال می یابد. سپس با کمک فیلتر های 45/0  قابل جداسازی، باکتری از محیط استخراج و تغیلظ گردید. در نهایت عملکرد روش بعد و قبل از فیلتراسیون با استفاده از کشت سلولی، سنجش ATP  و روش ملکولی  PCR با پرایمرهای اختصاصی ژن ompW باکتری ویبریو کلرا، مقایسه گردید.

یافته ها

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که این روش کارایی و عملکرد بازیافتی بالای را نشان می دهد. بطوریکه نمونه قبل از فیلتراسیون فاقد جواب مثبت در هر دو روش مذکور بوده است، حال آنکه پس از فیلتراسیون، در نمونه های جدا و بازیافت شده، حضور  باکتری در هر دو روش سنجش ATP  و PCR رویت و اثبات گردید.

نتیجه گیری

در نتیجه با استفاده از این استراتژی می توان باکتری ویبریو کلرا را بدون نیاز به کشت، در کمترین زمان در نمونه های آب آلوده، شناسایی نمود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p2259775 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.