فونای کنودونتی دونین میانی- پسین نهشته های سازند بهرام در برش شاهزاده محمد، شمال کرمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نهشته های دونین سازند بهرام با ستبرای 300 متر در برش شاهزاده محمد در 33کیلومتری شرق شهر زرند و 95کیلومتری شمال شهر کرمان در زون ساختاری ایران مرکزی براساس فونای کنودونتی بررسی شد. با توجه به 31 گونه و زیرگونه شناسایی شده و گسترش چینه شناسی آنها، تعداد نه زیست زون کنودونتی به سن ژیوتین میانی تا فامنین پیشین شناسایی شد. گونه کنودونتی Polygnathus ansatus که تعیین کننده بایوزون کنودونتی ansatus Zone است و همچنین گونهIcriodus arkonensis arkonensis ، سن ژیوتین میانی را برای قاعده سازند بهرام مشخص می کند که قدیمی‏ترین سن مشخص شده برای سازند بهرام است. براساس توزیع فراوانی کنودونت ها و رخساره های کنودونتی، زیست رخساره پلی گناتید- ایکریودید، فراوان ترین رخساره موجود در برش است و محیط شلف میانی برای نهشته های مطالعه شده پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2259896 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!