چینه نگاری سکانسی سازند قم در منطقه سیرجان- آباده

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند قم (در دو برش چینه شناختی) در منطقه سیرجان- آباده مطالعه شده است. سازند قم در منطقه سیرجان (برش بوجان) با سن روپلین- شاتین و 156 متر ضخامت عمدتا شامل سنگ های آهک متوسط تا ضخیم لایه و توده ای و مارن است که با ناپیوستگی روی کنگلومرایی با سن نامعین قرار گرفته و در انتها با آبرفت پوشیده شده است. نهشته های این سازند در شمال آباده با 85 متر ضخامت متشکل از سنگ های آهک توده ای و لایه بندی شده، شیل و کنگلومراست که به طور هم شیب سازند قرمز زیرین را می پوشاند و با آبرفت های کواترنری پوشیده شده است. 11 رخساره مختلف مربوط به محیط های دریای باز (رمپ میانی)، لاگون (رمپ داخلی)، ساحل و رودخانه های گیسویی شناسایی شده است. براساس مشاهدات صحرایی، الگوهای عمیق و کم عمق شدگی رخساره ها، الگوهای انباشتگی و پراکندگی فرامینیفرها، چهار سکانس درجه سوم در برش بوجان و پنج سکانس رسوبی درجه سوم در برش آباده شناسایی شده است که با مرزهای سکانسی نوع 1 و 2 محصور شده اند. مرزهای سکانسی عمدتا با تغییر ناگهانی لیتولوژی و تشکیل دهندگان زیستی مشخص می شوند. در برش بوجان فقط دسته رخساره های پیش رونده (TST) و تراز بالا (HST) شناسایی شده اند، ولی در برش آباده دسته رخساره تراز پایین سطح آب (LST) نیز شناسایی شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2259899 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!