معرفی نسخه خطی الانوار فی کشف الاسرار روزبهان بقلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
تصحیح و معرفی نسخه های خطی خاص و نفیس که از روزگاران دور بر جای مانده، راهی برای جان بخشی اثری ادبی و یا عرفانی و یا شاید زنده کردن خود مولف در زمان امروزی است. روزبهان بقلی یکی از تاثیرگذارترین عرفایی است که اندیشه های عرفانی او جریان جدید و منحصر به فردی از مبانی عرفان و تصوف را پایه ریزی کرده است که مگر با درک و بازنگری آثار این عارف بزرگ میسر نیست. بیشتر آثار منصوب به روزبهان بقلی موجود نیست و از آن هایی که باقی است، تعداد اندکی تصحیح و چاپ شده اند. یکی از برگزیده ترین و مهجورترین آثار او رساله الانوار فی کشف الاسرار است که برخی از تکلمه نویسان آن را به شیخ منصوب نمی دانند و برخی آن را با رساله دیگری از شیخ یکی دانسته اند. تنها نسخه موجود از این رساله از روزبهان در کتابخانه ملی تاشکند به شماره 2188 و کد 3: 176 وجود داشته و عکس آن در مرکز نسخ خطی دانشگاه تهران به شماره نسخه ش 2/2578 نگهداری می شود. این اثر نفیس عرفانی همچنان تا به امروز دست نخورده باقی مانده و کسی به تصحیح و ترجمه آن نپرداخته است. با توجه به متن خاص این اثر و ارزش عرفانی آن، تصحیح، ترجمه و احیای آن همچنان که برگی زرین از گنجینه ارزشمند نسخه های خطی را نمایان می کند، می تواند برای روشن تر شدن مکتب فکری شیخ روزبهان حایز اهمیت بوده و ترجمه و تصحیح پیراسته و شایسته ای را به حوزه عرفان امروز اضافه کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
80 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2259994 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!