واکاوی بیوتروریسم از انگیزه تا اجرا و اهداف آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بیوتروریسم به‌عنوان ابزاری نوین جنگی ولی با اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و امنیتی نسبت به سلاح‌های متعارف و هسته‌ای خطری جدی و اساسی برای جامعه جهانی به‌حساب می آید. اگرچه هرگونه تولید، انبار و استفاده کردن این سلاح‌ها ازنظر حقوق بین‌الملل ممنوع است اما گسترش فن آ وری و هزینه‌های گزاف جنگ‌های مستقیم و رودرو باعث شده است که این سلاح مورد استفاده قرارگیرد. این مقاله به روش توصیفی با بررسی مفهوم بیوتروریسم و کاربرد آن از گذشته تاکنون به انگیزه‌های متعدد استفاده از این سلاح پرداخت. مقاله با این پرسش که انگیزه و اهداف بیوتروریسم و راه‌های مقابله با این نوع حملات چیست به پژوهش پرداخت و یافته‌های آن نشان داد که این سلاح درگذشته با اهداف ترور و نظامی بوده ولی امروزه با اهداف و انگیزه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی نیز بکار گرفته می‌شود و بنابراین ضروری است تا اقدامات پدافندی در مقابله با این اهداف شامل مراحل شناسایی تهدیدها، اقدامات حین و بعد از حملات باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2262444 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.