تبیین تجربه زندگی با معلولیت جسمی-حرکتی ناشی از تصادفات ترافیکی: یک مطالعه پدیدارشناسی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بخش عمده‏ای از آسیب‏های نخاعی و معلولیت‏های جسمی-حرکتی، ناشی از سوانح ترافیکی است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف شناخت و درک عمیق تجارب زیسته معلولین تصادفات ترافیکی از زندگی با معلولیت انجام شده است

مواد و روش ها
مطالعه حاضر با استفاده از روش‏شناسی کیفی و رویکرد پدیدارشناسی هرمنیوتیک انجام شد. مشارکت‏کنندگان پژوهش، افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی ناشی از تصادفات ترافیکی بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند و با رویکرد حداکثر تنوع از میان مراجعین مراکز توانبخشی تحت نظارت اداره بهزیستی استان آذربایجان شرقی انتخاب شدند. داده‏ها از طریق مصاحبه‏ های عمیق انفرادی جمع‏آوری و با استفاده از تحلیل درون مایه‏ای ون منن مشتمل بر رویکردهای کل‏نگر، انتخابی و جزء به جزء مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‏ ها: تجربه مشارکت‏کنندگان از معلولیت، به صورت مضمون اصلی" اسیر تقدیر" آشکار شد که از سه مضمون اصلی شامل "تسلیم سرنوشت"، "زندگی در پشت حصار" و "غرق عجز و نیاز" و چهارده زیر مضمون تشکیل شده است. بر این اساس، مشارکت‏کنندگان خود را قربانی تقدیر می‏دانستند و زندگی با معلولیت را به مثابه زیستن در پشت حصارهایی از تنهایی، ناامیدی، حسرت، ترس از آینده، ترحم و بی‏ثمری قلمداد می‎کردند.

نتیجه ‏گیری: معلولیت، زندگی مشارکت‎کنندگان را با محدودیت‏های جبران‏ناپذیری مواجه ساخته است؛ به‏طوری‏که آنان به عنوان افرادی وابسته، نیازمند حمایت دیگران و درمانده از بهبود و بازیابی توان از دست رفته، خود را در محبس سرنوشت گرفتار می‏دانند؛ لذا حمایت اجتماعی و توانمندسازی این افراد برای غلبه بر ناتوانی می‏تواند سلامت روان آن‏ها را بهبود بخشده و آنان را به زندگی عادی بازگرداند.
زبان:
فارسی
صفحات:
20 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2262658 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!