پایداری و بقا در یک مدل ریاضی از تاثیر متقابل منابع آبی و جمعیت بر یکدیگر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله با معرفی یک مدل ریاضی مبتنی بر دستگاه‎ ‎های شکار و شکارچی، به مطالعه‎ ی تاثیر متقابل جمعیت و منابع آبی بر یکدیگر خواهیم پرداخت. ابتدا یک مدل ریاضی در قالب یک معادله‎ی دیفرانسیل را معرفی می کنیم و سپس توابع و پارامترهای موثر در این فرایند را معرفی خواهیم کرد. همچنین به مطالعه ‎ی رفتار موضعی دستگاه پیرامون نقاط تعادل درونی و همچنین مطالعه‎ ‎ی رفتار سراسری دستگاه در ناحیه‎ ‎ی قابل قبول برای جواب ‎ها خواهیم پرداخت. به ویژه نشان خواهیم داد که چگونه تغییرات پارامترهای موثر بر دستگاه می‎ ‎توانند با ایجاد انشعاب‎های موضعی و تغییر در ساختار مدار ‎ها، منجر به بقا یا عدم بقای جمعیت نسبت به یک وضعیت تعادل شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2263621 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!