جایگاه کشاورزی شهری در ارتقاء بهره وری کشاورزی و امنیت غذایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جهان امروز با مشکلات افزایش جمعیت، شهر نشینی، افزایش نیاز به غذا، کاهش منابع آب و تخریب محیط زیست روبه رو است."کشاورزی شهری" به عنوان بخشی از فعالیت های شهری فرصتی برای ایجاد تغییرات مثبت در نظام غذایی جهان و تولید مواد غذایی با کیفیت می باشد. ورود هدفمند کشاورزی شهری به منظر شهری راه حل جدیدی برای مقابله با مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. به طور قطع با گسترش شهرها و رشد جمعیت شهری تقاضا برای مواد غذایی افزایش پیدا می کند. کشاورزی همواره اصلی‎ترین تامین کننده مواد غذایی بشر بوده است و امنیت غذایی را برای جامعه ایجاد کند. کشاورزی شهری در کنار محاسن و مزایای خود دارای چالش هایی نیز هست. شهرها کانون های اصلی تحقق اهداف توسعه پایدار می باشند و از این رو تولید مواد غذایی با کیفیت در کم ترین مکان و کوتاه ترین زمان بسیار مهم است، با تولید غذا روی بام ها، حیاط منازل و عرصه های مناسب شهری و با اعمال مدیریت صحیح می توان نیاز غذایی شهروندان را تامین و کیفیت محیط زیست شهری را حفظ کرد. هم چنین فرصتی برای اقشار کم درآمد شهری فراهم می شود تا با ایجاد اشتغال و کاهش هزینه های غذایی خانوار به امنیت غذایی برسند. از این رو تحقیق حاضر براساس روش مروری و توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2263709 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!