شایستگی های کارگزاران تراز دولت اسلامی ایران با رویکرد تمدن نوین اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در طلیعه گام دوم انقلاب اسلامی ایران، نقش کارگزاران در تعالی نظام اسلامی منحصر به فرد است و اگر کارگزاران نظام با تراز آرمان های انقلاب اسلامی تربیت و انتخاب نشوند، نمی‎توان به مقاصد عالی انقلاب دست پیدا کرد. در همین راستا این مقاله تلاش کرد با احصای مولفه های شایستگی کارگزاران در جهت زمینه‎سازی تحقق دولت اسلامی در فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی ایران - دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی - گام بردارد. در فرآیند پژوهش، با بهره‎گیری از نظریه داده بنیاد متنی، کلیه بیانات آیت‎الله خامنه ای در جمع کارگزاران فیش برداری و داده ها با کدگذاری های باز، انتخابی و نظری در رویکرد نوظهور و در قالب الگوی گلیزر و استراوس[1] تحلیل شد. مبتنی بر رویکرد راهبردمحور و ارزش محور در تعیین شایستگی ها، تعداد 22 مقوله اصلی برای شایستگی های کارگزاران شناسایی و در سه کد بنیادی تحول‎گرا، تعالی بخش و تمدن ساز نیز دسته بندی شد. نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند با تربیت و سازماندهی موثر کارگزاران تراز دولت اسلامی هم راستا با شایستگی های تحول‎گرا، تعالی بخش و تمدن ساز در افق تمدنی انقلاب اسلامی در جهان تاثیرگذار باشد و با هم افزایی کارگزاران خود در قالب «بسیج سفیران تحول‎گرا، تعالی بخش و تمدن ساز»، گام های استوارتری در جهت تمدن سازی بردارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2266623 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!