سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علوم‎انسانی به منظور دستیابی به علوم‎انسانی اسلامی با رویکرد نقاط مرجع راهبردی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مقاله با در پیش گرفتن روش حکمی-اجتهادی و راهبرد پژوهش ترکیبی و چندشیوه ای، پس از اینکه بنیان مطلوب علوم‎انسانی اسلامی را با تحلیل محتوای بیانات امامین انقلاب اسلامی ارایه کرده است، به منظور تحلیل شکاف بین وضع مطلوب با وضع موجود، نظر نمونه ی خبرگی را مورد پرسش قرار داده است. مطابق یافته های این مقاله، سناریوی منتخب برای تغییر، سناریوی انقلاب است؛ یعنی هم از نظر منطق تغییر بنیادین و هم از نظر خبرگان و صاحب نظران، تحول یا تغییر علوم‎انسانی رایج و دستیابی به علوم‎انسانی اسلامی صرفا از طریق وقوع انقلاب پارادایمی و استقرار بنیان (پارادایم) جدید اسلامی قابل تحقق است. لازمه ی این امر هم غلبه ی یک گفتمان راهبردی در فضای فکری و علمی حوزه و دانشگاه است. دال مرکزی چنین گفتمانی عبارتست از: «راهبرد تغییر انقلابی»؛ که با اتخاذ بسته راهبردهای هماهنگ در رویکرد نقاط مرجع راهبردی تکمیل می‎شود. در این مسیر، جنس کار و حرکت از جنس «جنبش و نهضت» است که موجب فعال شدن فرایند مستمر نظریه پردازی به منظور تولید علم اسلامی بر اساس بنیان اسلامی خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
219 تا 250
لینک کوتاه:
magiran.com/p2266626 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!