حمایت از اطفال در مخاصمات مسلحانه در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین المللی

نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
جنگ ها و آثار شوم آن ها بیشترین و عمیق ترین تاثیرات خود را بر اطفال تحمیل می کنند. اطفالی که نه در برپایی جنگ ها و نه در وضع قوانین و نه حتی در مطالبه اجرای قوانینی که آن ها را معاف از جنگ و جنگیدن می کند دخالتی دارند. بنابراین از آنجا که بیشترین سهم صدمات ناشی از مخاصمات مسلحانه، متوجه این دسته از غیر نظامیان می شود، به همین جهت سازمان ها و نهادهای بشر دوستانه و دولت ها را به اندیشه حمایت از این قشر آسیب پذیر واداشته است، چرا که حقوق طفل به مثابه زیر مجموعه ای از حقوق بشر بین المللی در نظام حقوق بین المللی به شمار می رود که حمایت های ویژه ای نیز در جامعه بین المللی از آن می شود. ازاین رو، جامعه بین المللی این واقعیت را پذیرفته است که اطفال به منزله قشر آسیب پذیر اجتماعی در معرض آسیب های جسمی و روحی خاص قرار دارند، بنابراین برای مقابله با آن، اسناد ویژه ای نیز تاکنون به تصویب رسیده است. در این تحقیق سعی شده است به طور خلاصه به بررسی حقوق اطفال از منظر حقوق ایران، افغانستان و معاهدات بین المللی پرداخته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2268927 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!