حقوق اقلیت ها از دیدگاه قانون اساسی افغانستان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در هر کشوری وجود گروه های اقلیت واقعیتی است که از قرن ها وجود داشته و دارد. کشور افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که دارای اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و دینی است، اما بحث از حقوق اقلیت ها از قدمت زیادی در آن بر خوردار نیست و اقلیت به عنوان یکی از شهروندان افغانستان که از تمام حقوق یک شهروند برخوردار باشد پس از اجلاس «بن» و تصویب قانون اساسی 1382 به وجود آمد. در این تحقیق به حقوق اقلیت ها در قانون افغانستان از چشم انداز عدم تبعیض و اعمال حقوقی، امنیت آزادی های در امنیت، مذهب، زبان، تحصیل و آزادی در قضاوت پرداخته شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2268929 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!