توسعه یک حسگر نوری بر پایه سل- ژل اصلاح شده با 2و6-دی کلرو فنول ایندوفنول برای تجزیه اسکوربیک اسید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از مطالعه حاضر تهیه فیلمی از شبکه SiO2 دوپ شده با شناساگر رنگی 2و6-دی کلرو فنول ایندوفنول (DCIP) با استفاده از تکنیک سل-ژل می باشد. در ادامه پاسخ نوری حسگر ساخته شده به حضور اسکوربیک اسید در محلول مورد بررسی قرار گرفته است. حسگر حاضر برای آنالیز اسکوربیک اسید در نمونه های دارویی مورد استفاده قرار گرفت.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 6
لینک کوتاه:
magiran.com/p2271319 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!