جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم یون نیکل با استفاده از جاذب نانو لوله های کربنی اصلاح شده قبل از اندازه گیری جذب اتمی شعله

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در کار حاضر از نانولوله های کربنی چند لایه به عنوان فاز جامد جهت استخراج یون های فلزی نیکل مورد استفاده قرار گرفت. قبل از استفاده، این جاذب توسط معرف 1- (2- پیرپدپل آزو)- 2-نفتول به عنوان یک معرف کی لیت دهنده اصلاح گردید. جاذب اصلاح شده قادر به تغلیظ مقادیر فلزی یون نیکل در محدوده  01/0تا10 میکروگرم بر میلی لیتر می باشد که پس از تغلیظ واجذب توسط0/5 میلی لیتر اسید نیتریک 1/0 مولار صورت گرفت. pH بهینه بدست آمده 9 می باشد و اندازه گیری ها توسط دستگاه طیف بینی جذب اتمی شعله انجام گردید.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
53 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2271327 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!