شناسایی راهبردها و پیامدهای توسعه هندبال جمهوری اسلامی ایران با رهیافت داده بنیاد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از این پژوهش شناسایی راهبردها و پیامدهای توسعه هندبال جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد بود.

روش‌شناسی:

 این پژوهش از نوع پژوهش‌های اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود که به‌صورت پی-در‌پی انجام پذیرفت. گردآوری داده‌ها با استفاده از مطالعه اسناد و مصاحبه با 14 نفر از صاحب-نظران حوزه هندبال به‌صورت مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختارمند صورت گرفت که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. سپس داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به روش تیوری زمینه‌یابی در سه مرحله کدگذاری‌های باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: 

یافته‌ها بیانگر وجود 195 گویه موثر در بخش راهبردها بود که در 17 مقوله فرعی(مولفه)؛ تقویت بخش خصوصی و حرفه‌ای‌سازی، حمایت مالی، تقویت منابع مالی، برنامه‌ریزی، اجرایی، ارتباطی، ساختاری، نظارتی، منابع انسانی، آموزشی– پژوهشی، تبلیغاتی– رسانه‌ای، مشارکت ورزشی، مدیریت استعداد، حمایتی، نگرشی، اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی بود که در پنج مقوله اصلی دسته‌بندی شدند. در بخش پیامدها نیز، 108 گویه در پنج مقوله ؛ هندبالی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی طبقه‌بندی شدند.

نتیجه‌گیری: 

به‌طور‌کلی بر اساس یافته‌های این پژوهش، راهبردها و پیامدهای ارایه‌شده می‌تواند به مسیولین حاکمیتی در راستای توسعه همه جانبه هندبال کشور کمک شایانی نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
87 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2272816 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.