حقیقت قید اطلاق در ولایت مطلقه فقیه با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ولایت مطلقه به معنای سرپرستی و تدبیر مطلق امور عبادی و غیرعبادی (سیاسی و اجتماعی) برای مطلق افراد جامعه است. لذا فقیه از منظر اختیاراتی که دارد به دو شعبه مهم ولایت مطلقه فقیه و ولایت مقید به امور حسبیه تقسیم می شود. در ولایت مطلقه گاهی اطلاق ولایت در برابر تقیید آن به امور حسبیه و برخی واجبات کفایی امت مطرح می شودو گاه در برابر تقیید آن به احکام شرع اعم از اولیه و ثانویه.مقاله پیش رو به روش تحلیلی - توصیفی، با غور و تدقیق در ابعاد و زوایای موضوع، به واکاوی قید اطلاق و ارتباط آن با ولایت مطلقه و جامعه اسلامی با تاکید بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اینکه واژه اطلاق در بحث ولایت فقیه، نسبی و در عنوان وصفی محصور است، اطلاق ولایت، نسبت به امور حسبیه مقید نمی گردد، به خلاف احکام شرع که حتی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) استقلال در تشریع ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2275127 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!