ارکان مشروعیت در اندیشه آیت الله خامنه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
بحث از مشروعیت نظام های سیاسی از جمله در نظام مردم سالاری دینی، به سبب اهمیت و حساسیت آن، همواره مورد توجه اندیشمندان مختلف بوده است. در پژوهش حاضر تلاش بر آن است تا ارکان و پایه های مشروعیت از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و روش کار نیز به طور عمده مبتنی بر تحلیل بیانات معظم له است. از دیدگاه ایشان، مشروعیت دارای پایه ها و ارکان چندگانه است مبنی بر اینکه حکومت و حاکمان باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های دینی، از مقبولیت عمومی نیز برخوردار بوده، قدرت خود را بر اساس رویه های قانونی اعمال کنند و برای توفیق در تحقق اهداف و انجام بهینه کارویژه های خود بایستی کارآمد باشند تا مشروعیت حکومت به طور تام تامین شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2275128 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!