مبانی فرمان «آتش به اختیار» در منظومه فکری امام خامنه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
آتش به اختیار اصطلاحی نظامی است که توسط مقام معظم رهبری در عرصه فرهنگی به کار برده شده و افسران جنگ نرم به آن فرمان داده شده اند تا در زمان اختلال فرماندهی میادین جنگ نرم، با تشخیص خود وارد شده و اقدام نمایند. فرمان آتش به اختیار فرهنگی، بر اساس مبانی عقلی و نقلی ای صادر شده که استحکام و نفوذ آن را دوچندان می نماید. امر به معروف و نهی از منکر، جهاد کبیر، اصل قیام و اصل مسئولیت اجتماعی از مبانی نقلی آن دانسته شده و ماهیت کار فرهنگی، اصل وجوب حفظ نظام، اصل مصلحت و فرآیند تمدن سازی اسلامی را می توان به عنوان مبانی عقلی این فرمان به شمار آورد که تاکیدی بر صحت و جواز آن هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2275129 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!