شاکله، بازتابی بنیادین از حالات و اطوار نفس و فطرت در پرتو آموزه های دینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

اخلاق، از دیدگاه اسلام افزون بر اینکه در کنار اعتقادات و احکام فقهی یکی از سه پایه اصلی معارف اسلامی تلقی می گردد، سبک زندگی اسلامی و حرکت به سوی کمال نهایی را تعلیم می دهد. اهمیت اخلاق و تهذیب نفوس بر کسی پوشیده نیست تا جایی که پس از اعتقاد به خدا و پیامبر اسلام (ص)، اخلاق، مهم ترین مسئله از دیدگاه اسلام به شمار می رود. از دیدگاه اهل بیت (ع) اخلاق امری «هویت ساز و وجودی» است و به هیچ وجه اعتباری و یا قراردادی به شمار نمی رود، تا بدانجا که نه تنها هویت انسان، بلکه هویت بسیاری از حقایق جهان را بر می سازد. این بدان معناست که فصل اخیر انسان و مقوم دیگر امور، اخلاق است. اخلاق خواه فضیلت خواه رذیلت، از امور تکوینی و واقعی به شمار رفته و سرنوشت این جهانی و آن جهانی فرد مربوط به این بخش اساسی از آموزه های معرفتی اسلام محسوب می گردد. اهمیت و البته شرافت اخلاق بدین جهت است که موضوع آن نفس ناطقه انسانی به شمار می رود. این پژوهش با روشی اسنادی-تحلیلی به دنبال تبیین این حقیقت است که اخلاق چگونه حقیقت واقعی انسان را برمی سازد؟ برای پاسخ به این سوال، نیازمند به کارگیری و تحلیل قاعده شاکله به عنوان مهم ترین رکن در تحلیل اخلاق خواهیم بود. از نتایج این پژوهش، اثبات این موضوع است که اخلاق، فضیلت و یا رذیلت، هسته واقعی انسان را تشکیل داده و مهم ترین رکن تکوینی انسان محسوب می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2275130 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!