توسعه مدل ریاضی دو هدفه مساله مکان یابی- مسیریابی وسایل نقلیه با هدف کاهش هزینه های جمع آوری و دفع پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان شاهین شهر)

نویسنده:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

با توجه به گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت در شهرستان شاهین شهر، موضوع مدیریت بهینه ی پسماند ها به یکی از مهمترین مسایل مدیریت شهری تبدیل شده است در صورتی که این زباله ها به درستی مدیریت نشوند تعادل محیط زیست را به شدت تهدید می کند. برنامه ریزی برای انتخاب محل دفن مناسب و بهداشتی از مهمترین ضرورت های نظام برنامه ریزی و توسعه پایدار است.

روش

با در نظر گرفتن اهمیت فاکتورهایی مانند انتخاب مناسب ترین مکان دفن و حداقل کردن هزینه ها، پژوهش حاضر به ارایه یک مدل ریاضی چند هدفه مکان یابی- مسیر یابی گسسته تصمیم و ارایه راه حل بهینه پرداخته است. برای اعتبارسنجی مدل ریاضی پیشنهادی از روش دقیق گمز استفاده شده، که نتایج حاصل از حل مسایل تولیدی اعتبار مدل را اثبات می کند.

یافته ها

نتایج حاکی از آن است که پس از پیاده سازی کد گمز، هزینه مسیریابی و مکان یابی 1000806 گزارش گردید که موجب صرفه جویی چشمگیری در هزینه ها گردیده است چرا که قبل از این کار پژوهشی هزینه مسیریابی و مکان یابی میزان 2170649 بوده که تقریبا به نصف تقلیل یافته است.

نتیجه گیری

در این مقاله با توجه به محدودیت های اقتصادی و امکان پذیر نبودن بازیافت تمام زباله ها به توسعه مدل ریاضی دو هدفه مساله مکان یابی – مسیریابی وسایل نقلیه با هدف کاهش هزینه های جمع آوری و دفع پسماندهای شهری و دفن زباله های شهری در شرکت مدیریت پسماند شهرستان شاهین شهر پرداخته شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
30 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2275991 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!