طراحی لینک ارتباطی WDM چهار کاناله 100 Gbps با فناوری ارسال دوقطبشی و گیرنده همدوس درحضور تقویت کننده نوری EDFA

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از روش های دسترسی چندگانه مورد استفاده در سامانه های مخابرات نوری که باعث افزایش نرخ ارسال داده می شود، همتافت تقسیم طول موج (WDM) است. در این فناوری می توان اطلاعات تولید شده توسط چندین فرستنده مجزا را به طور هم زمان در فیبر نوری ارسال کرد و سپس به تفکیک اطلاعات، در گیرنده پرداخت. استفاده از فناوری WDM و تقویت کننده نوری آلاییده به اربیوم (EDFA) موجب رشد چشمگیر سامانه های مخابرات نوری، به خصوص سامانه های مدوله سازی شدت/ آشکارسازی مستقیم (IMDD) شده است. امروزه به منظور افزایش نرخ ارسال داده، استفاده از روش های آشکارسازی همدوس، مورد توجه است. در این مقاله هدف اصلی، افزایش نرخ داده در سامانه های مخابرات نوری با استفاده از فناوری WDM و بالا بردن مسافت ارتباطی با استفاده از EDFA است. از این رو به طراحی و شبیه سازی سامانه مخابرات نوری پرداخته می شود که در هر کانال WDM، نرخ ارسال داده برابر با Gbps 100 باشد. برای دستیابی به نرخ داده قید شده، از ارسال به روش دوقطبشی، کاهش اثرات خطی (CD) و غیر خطی (SPM)، سامانه های آشکارسازی همدوس و روش های پردازش سیگنال، استفاده می شود. نتایج شبیه سازی در این مقاله نشان داد که تمام مولفه های در نظر گرفته شده در طراحی، موجب دستیابی به فاکتور کیفیت مورد نظر با مسافت ارتباطی km80 شد. همچنین استفاده صحیح از EDFA، مسافت پیوند انتقال را حداقل 100 درصد بهبود داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2278055 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!