ارزیابی مقایسه ای عملکرد زیست محیطی بیمارستان فوق تخصصی تریتا بر مبنای مدل ارزیابی ایزو 14031

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بیمارستان ها جهت ایجاد نوآوری در زمینه مراقبت از بیمار در سراسر جهان تلاش می نمایند و در اجرای آن بر روی محیط زیست طبیعی نیز اثر می گذارند، لذا مدیران بیمارستانها بایستی همواره جهت کاستن از آسیب به بیماران و جوامع اطراف و محیط زیست طبیعی، به تدوین برنامه های مدیریتی در زمینه حفظ انرژی، دفع مناسب زایدات پزشکی و... بپردازند. لذا این مطالعه در جهت هدفمند نمودن اقدامات در زمینه مدیریت محیط زیست بیمارستانی به ارزیابی شاخص های مهم و تاثیر گذار پردخته است.

روش بررسی

این مطالعه از نوع تحلیلی - مقطعی می باشد که در سالهای 1397 و 1398 در بیمارستان فوق تخصصی تریتا در غرب تهران طراحی و اجرا گردید. برای اجرای این مطالعه از استاندارد ایزو 14001 و برای پایش آن از استاندارد ایزو 14031 استفاده گردید.

یافته ها

تعداد 18 شاخص مهم و اساسی در حوزه عملکرد زیست محیطی برای بیمارستان تعریف گردید و اندازه گیری شاخص های مربوطه انجام شد. اصلاح و بهبود شاخص ها در سال 1397 و 1398 به وضوح دیده شد. بیشترین اقدام اصلاحی و محسوس ترین تغییرات مربوط به پسماندها بود.

نتیجه گیری

استفاده از مدلهای ارزیابی زیست محیطی در کنار حمایت های مدیریتی از انجام اقدامات اصلاحی می تواند در درازمدت باعث حفظ محیط زیست شده و سلامت عمومی را بهبود بخشد و همچنین مدیریت مناسب پسماندهای بیمارستانی می تواند موجب کاهش هزینه ها گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
10 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2280380 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!