چارچوب سنجش و ارزیابی وضعیت فعالیت های بهداشتی- درمانی منطقه 12 شهر تهران از منظر رهیافت پدافند غیرعامل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

فعالیت های بهداشتی- درمانی به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای پشتیبان مدیریت بحران در تمامی بحران ها به ویژه بحران حمله نظامی شناخته می شوند؛ از این رو به بکارگیری اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در این نوع از فعالیت ها در زمان صلح، حیاتی می باشد. پدافند غیرعامل به عنوان یکی از شاخه های مدیریت بحران در کشور، با نوع تهدید جنگ و حمله نظامی، که هدف آن افزایش بازدارندگی، تامین نیازهای حیاتی، تداوم خدمات رسانی و تسهیل اداره کشور در شرایط بحران است، شناخته می شود. بنابراین بکارگیری اصول آن نقش بسزایی در ارتقاء توان فعالیت های بهداشتی- درمانی در رویارویی با بحران حمله نظامی دارد. منطقه 12 شهر تهران به عنوان هسته مرکزی تهران قدیم، و همچنین قرارگیری نهاد های مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری، وجود بازار بزرگ تهران (به عنوان قلب تپنده اقتصاد شهر و کشور) و مرکز اصلی اصناف و بورس های کالای شهر شناخته می شود که در صورت بروز حمله نظامی نه تنها این شهر و منطقه بلکه کل کشور نیز دچار بحران شود. بر همین اساس هدف این پژوهش معرفی چارچوب سنجش و ارزیابی وضعیت فعالیت های بهداشتی- درمانی منطقه 12 شهر تهران از منظر رهیافت پدافند غیرعامل تعیین گردیده است.

روش

نخست با استفاده از روش "مرور منابع و اسناد (مطالعات اسنادی)"، بنیان ها و اصول رهیافت پدافند غیرعامل ردیابی گ و با بکارگیری روش "شاخص سازی"، اصول استخراج شده، به عناصری قابل ردیابی تبدیل و چارچوبی قابل سنجش برای آن ها پیشنهاد گردیده است. در آخر با استفاده از روش های "تحلیل فضایی" و "پیمایش میدانی (مشاهده و مصاحبه)" به ارزیابی وضعیت فعالیت های بهداشتی- درمانی منطقه 12 شهر تهران اقدام شده است.

یافته ها

نتایج ارزیابی نشان از مقاومت ساختمانی پایین، عمر بالای ابنیه و نبود فضاهای باز پیرامونی در اکثریت مراکز درمانی دارد.

نتیجه گیری

به عنوان برونداد پژوهش، بهسازی و نوسازی، آزادسازی فضای پیرامون، تسهیل دسترسی و همچنین مکان یابی مراکزی به منظور فرود بالگرد های امداد و نجات پیرامون فعالیت های بهداشتی- درمانی در منطقه پیشنهاد گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
132 تا 146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2281111 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!