اثر فراگیری ویروس کرونا بر کسب وکارهای نوپا در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در شرایط شیوع ویروس کرونا و پیامدهای گوناگون اقتصادی آن بر کسب وکارهای نوپا، لزوم برقراری تعادل میان تغییرات به وجود آمده و پاسخ به این نیازها به منظور ابقای کسب وکار و حفظ عملکرد مثبت آن اهمیت زیادی پیدا کرده است. یکی از مسیرهای تحقق چنین توازنی، به کارگیری نوآوری و تغییر در مدل کسب وکار به عنوان نقشه فعالیت تجاری کسب وکارها می باشد. مقاله حاضر به منظور کشف میزان و انواع تغییرات پیاده شده در اجزای نه گانه مدل کسب وکار در کسب وکارهای نوپا ناشی از شرایط متلاطم به وجودآمده، در جامعه ایران پرداخته است. بدین منظور از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها از کسب وکارهای نوپای حوزه های مختلف استفاده شده و با محاسبه کرونباخ  0.844و دریافت تایید خبرگانی لازم، اعتبار و روایی پرسشنامه احراز شد. پس از تحلیل داده ها و بررسی های صورت گرفته ثابت شد غالب کسب وکارهای نوپا در صنایع گوناگون پیامدهای کرونا را در کسب وکار خود در پاره ای مواقع مثبت و در پاره ای دیگر منفی ارزیابی کرده اند، بدین ترتیب الزاما تاثیر مثبت یا اثرات منفی چشمگیری در عملکرد غالب جامعه هدف استنباط نشده است. همچنین میان کسب وکارهایی که اقدام به نوآوری و تغییر داشته اند، عموما نحوه تعامل با مشتریان و سپس بخش منابع انسانی بیشترین تغییر را داشته و استفاده از پلتفرم های مجازی نیز بالاترین اقبال را ازسوی صاحبان کسب وکار به خود اختصاص داده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2282718 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!