تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ورود موفق به بازار، مدیریت هزینه ها و ریسک یکی از مهم ترین چالش هایی است که سازمان ها در بازارهای فرارقابتی و پویای امروز با آن رو به رو هستند. تغییر نگرش ها در حوزه رقابت از یکسو و هزینه های سنگین ورود به بازار از سوی دیگر، موجب ظهور همکاری های رقابتی در ورود به بازار شرکت ها شده حال آنکه مطالعه جامعی در این زمنیه وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی همکاری رقابتی به منظور ورود به بازار است و با توجه به اینکه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران تجربه این نوع همکاری ها را داراست، به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شده است. به این منظور ابتدا با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه به تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند پیشینه در بازه زمانی 15 سال اخیر پرداخته، سپس تا رسیدن به اشباع نظری با 16 نفر از خبرگان مصاحبه صورت گرفته است و پس از برگزاری گروه کانون، الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار با سه سازه اصلی شامل «محرک های همکاری رقابتی»، «شکل دهی و مدیریت» و «عملکرد همکاری رقابتی»، 14 سازه فرعی ، 51 مفهوم که  22 مورد مرتبط با محرک های همکاری رقابتی، 17 مورد مرتبط با شکل دهی و مدیریت و 12 مورد مرتبط با عملکرد همکاری رقابتی بودند؛ مفهوم پردازی شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
511 تا 538
لینک کوتاه:
magiran.com/p2283530 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!