پاسخ برخی از صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) به کاربرد روی در شرایط تنش خشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کشور ایران، جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان طبقه بندی می شود. بنابراین شناسایی و کاشت گیاهان متحمل خشکی مانند کینوا (Chenopodium quinoa) حایز اهمیت است. با توجه به اینکه عنصر روی در فرآیندهای حیاتی گیاه نقش دارد، بنابراین عرضه این عنصر به گیاه تاثیر زیادی در کمیت و کیفیت تولید محصولات دارد. این پژوهش به صورت گلدانی با هدف بررسی اثر سولفات روی بر گیاه کینوا تحت تنش خشکی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تنش خشکی با پلی اتیلن گلیگول 6000 در چهار سطح (0، 3-، 6- و 9- بار) و عنصر روی از منبع سولفات روی با چهار سطح (2، 4، 6 و 8 میکرومولار) تهیه شد و در مرحله چهار برگی، تیمار ها طی دو هفته در محلول غذایی هوگلند همزمان اعمال شد. طبق نتایج افزایش تنش خشکی موجب افزایش 68 درصدی کاتالاز نسبت به شاهد شد. بیشترین مقدار پروتئین محلول برگ در سطح 6- بار خشکی با سطح 8 میکرومولار سولفات روی، بیشترین میزان قندهای محلول کل و پرولین برگ مربوط به بالاترین سطح خشکی و سطح 6 میکرومولار سولفات روی بود. با افزایش خشکی، کلروفیل  a(34 %)، کلروفیل b (187 %) و کاروتنویید برگ افزایش دو برابری اما وزن خشک اندام هوایی (38 %) و سطح برگ (37 %) نسبت به شاهد کاهش نشان دادند. در کل کاربرد روی با بهبود سطح اسمولیت ها باعث کاهش خسارت ناشی از تنش خشکی شد و برای تخفیف اثر تنش خشکی استفاده از سطح 6 میکرومولار سولفات روی در محلول های غذایی پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
171 تا 186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2290561 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!