عدد اردوش و شبکه تالیف های مشترک: نگاهی به کاربردی از نظریه گراف در علم سنجی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بیش از نیم قرن است که ریاضیدانان فاصله همکاری خود با پاول اردوش، ریاضیدان مجارستانی، در نوشتن مقالات علمی مشترک را عدد اردوش می نامند. عدد اردوش مثالی از فاصله گره ها در شبکه تالیف های مشترک ریاضیدانان است؛ یکی از شبکه هایی که در مطالعات علم سنجی برای بررسی همکاری های علمی میان پژوهشگران و رفتار آن ها به کار می رود. در این نوشته پس از نگاهی به تاریخچه عدد اردوش و جایگاه آن در بین ریاضیدانان، شبکه تالیف های مشترک را به صورت مثالی از کاربردهای نظریه گراف در حوزه علم سنجی بررسی می کنیم.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2292979 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!