ارزیابی شرکت های نوآفرین مبتنی بر استراتژی رفتاری با استفاده از نظریه چشم داشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری روی یک شرکت نوآفرین، تصمیمی استراتژیک برای سازمان است که منابع مالی شرکت سرمایه گذاری را هدایت می کند. این پژوهش فراتر از شیوه تشکیل سبد سرمایه گذاری شرکت، در نظر دارد به ارزیابی و رتبه بندی شرکت های نوآفرین متقاضی سرمایه با توجه به عوامل مختلف موفقیت بپردازد. نوآوری این پژوهش کاربست نظریه چشم داشت به عنوان چارچوب مبتنی بر استراتژی رفتاری در تصمیم گیری سرمایه گذاران خطرپذیر است. برای انجام این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای، ابعاد تاثیرگذار در شکست شرکت های نوآفرین در مرحله ایجاد، شناسایی شده و سپس نظرات کارشناسان فعال در شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر در خصوص آن ها تجمیع شده است. درنهایت چارچوب به دست آمده دریکی از شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر برای ارزیابی دوازده شرکت نوآفرین متقاضی سرمایه به کار گرفته شده است. مطابق با نتایج به دست آمده، انسان ها به جای تصمیم گیری بر پایه پیش آمدهای نهایی، بر اساس ارزیابی خود از ارزش سودها و زیان ها در آینده، تصمیم گیری می کنند. ضمن این که ارزش زیان ها اثر بیش تری بر هدایت تصمیم گیری دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2293768 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!