مطالعه موردی درباره باورهای یک معلم دوره آموزش پیش از خدمت راجع به نقش بازخورد تصحیح کننده

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعات اخیر حاکی از علاقه وافر محققین در انجام پژوهش در زمینه افکار معلم می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است که به دنبال نوع تفکرات یک مدرس پیش از خدمت کانون زبان ایران پیرامون بازخوردهای تصحیح کننده  می باشد. بدین منظور معلمی با نام مستعار علی قبل از شرکت در دوره آموزش تدریس پیش از خدمت که توسط کانون زبان ایران برگزار می شد داوطلب شرکت در این پژوهش شد. جهت دست یابی به نوع تفکرات آموزشی علی پیرامون بازخوردهای تصحیح کننده و منبع این نوع تفکرات پرسش نامه ای که توسط نگارندگان این تحقیق آماده شده بود به وی داده شد. سپس جهت دست یابی به اطلاعات دقیق تر و رعایت قاعده مثلث در پژوهش یکی از نگارندگان مقاله حاضر به مصاحبه با علی پرداخت. دو هفته بعد زمانی که علی رسما مدرس زبان انگلیسی کانون شده بود، کلاس وی مورد بازدید قرار گرفت تا معلوم شود پس از کلاس های آموزش زبان پیش ازخدمت افکار علی پیرامون بازخوردها تا چه اندازه دچار تغییر شده است. نتایج این مطالعه موردی بیانگر تغییرات چشمگیری در نوع  تفکر علی پیرامون بازخوردهای تصحیح کننده پس از گذراندن دوره آموزشی بود. در پایان نتایج این تحقیق به طور کامل گزارش و بحث شده است و کارکردهای آموزشی این تحقیق همراه با زمینه های تحقیقی برای بررسی در این زمینه برای علاقه مندان این حوزه ارایه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
213 تا 219
لینک کوتاه:
magiran.com/p2296535 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!