افزایش فیدبک برای بهبود کیفیت تدریس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این مقاله مزایای سیستم فیدبک از نحوه آموزش در دانشگاه های سنتی را مطرح می کند. فیدبک از نحوه تدریس در دانشگاه های سنتی از نظر خواهی از دانشجویان در مورد برنامه تدریس شده، تدریس توسط گروه آموزشی، در سطح گروه آموزشی یا دانشکده صورت گرفته به صورت آماری تهیه می شود. تمام دانشگاه ها در سراسر جهان چنین سیستمی برای ارزیابی دارند. بعضی از دانشگاه ها نتایج حاصل از این بررسی آماری را در سطح مدیریت دانشگاه مطرح می کنند، بعضی فقط بعضی فقط در سطح اساتید مدرس مطرح کرده و بعضی فقط به مطرح کردن در سطح دانشجویان اکتفا می کنند. یک مشکل معمول این است که نتایج این بررسی ها ممکن است فقط توسط اساتید دیده شود و مهم نباشد که خوب یا بد باشد. در مقاله یک توسعه کیفیت آموزشی پویا ارایه می شود که به طور سیستماتیک اطلاعات را از دانشجویان و مدرسین و ناظران صنعت جمع آوری می کند. سپس یک مدیریت به صورت افزایش اطلاعات ورودی به طور دایم به کار گرفته شده تا از اطلاعات حاصل به صورت مبنایی برای تهیه و توسعه کیفیت دروس جاری استفاده شود. ضمنا ماتریسی از اندازه گیری نحوه این که هر کس چگونه از این فیدبک برای بهبود نحوه تدریس و یادگیری استفاده می کند تهیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
221 تا 225
لینک کوتاه:
magiran.com/p2296536 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!