یک مدل بهینه سازی چندهدفه فازی برای مدیریت تولید و مصرف در شبکه های هوشمند کوچک انرژی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

انرژی الکتریکی یکی از مهم ترین حامل های انرژی مورد استفاده در ساختمان هاست. با معرفی شبکه های هوشمند (SG) انرژی و در مقیاس کوچک تر شبکه های هوشمند کوچک (MSG) انرژی در کنار هوشمندسازی ساختمان ها، بستر مناسبی برای برنامه ریزی بهینه تولید و مصرف انرژی الکتریکی فراهم شده است. در این مقاله، یک MSG شامل منابع تجدیدپذیر، دیزل ژنراتور و باتری سلولی با قابلیت خرید و فروش توان الکتریکی با SG مدل شده است که در سمت مصرف کننده به ساختمان هوشمند شامل بارهای روشنایی، دمایی و تهویه مطبوع متصل است. برای پیاده سازی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان و همچنین در MSG برای مدیریت منابع تولید انرژی و خرید و فروش برق با SG از کنترلرهای فازی استفاده شده است. متغیرهای تصمیم گیری، قوانین کنترلرهای فازی هستند که توسط الگوریتم بهینه سازی چندهدفه (NSGAII) با در نظر گرفتن پنج تابع هدف مختلف بهینه شده اند. نتایج به دست آمده نشان دهنده قابلیت عملکرد بهتر کنترلرهای فازی در مقایسه با روش هایی است که مستقیما توان تخصیص داده شده به بارهای ساختمان را به عنوان متغیر تصمیم گیری مورد استفاده قرار داده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
48 تا 61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2296604 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!