بیولوژی و مدیریت گونه مهاجم (Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch) و رایج (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.) سوروف در شالیزار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سوروف برنج، علف هرز انحصاری شالیزار است که در سال 1385 برای اولین بار از گیلان گزارش شد و اکنون، ده ها هزار هکتار از شالیزارها را آلوده کرده است. در این تحقیق، برخی ویژگی های سوروف برنج و سوروف رایج و نیز واکنش آن ها به برخی علف کش های انتخابی برنج جهت ارایه راهکاری برای مدیریت آن ها مطالعه شد. نتایج بررسی بیولوژی تطبیقی سوروف برنج در مقایسه با برنج و سوروف رایج نشان داد که زمان ظهور خوشه در گونه جدید، به ترتیب 11 و 21 روز زودتر از برنج هاشمی و سوروف بود. به علاوه خوشه گونه جدید، دارای رنگ روشن تر و طول کوتاه تری (8/12 سانتی متر) نسبت به سوروف رایج (23 سانتی متر) و برنج (6/27 سانتی متر) بود. ریزش بذر در سوروف برنج و برنج، کمتر از یک درصد و در گونه رایج سوروف، حدود 99 درصد بود. وزن هزار دانه سوروف برنج (5/4 گرم) بیشتر از سوروف رایج (5/2 گرم) و کمتر از برنج (25 گرم) بود. میزان جوانه زنی بذرهای یک ساله سوروف و سوروف برنج، به ترتیب نه و شش درصد و بذرهای سه ساله، به ترتیب 30 و 73 درصد بود. نتایج آزمایشات دزپاسخ نشان داد که حساسیت دو گونه سوروف به علف کش های پرتیلاکلر و تیوبنکارب مشابه بود، ولی گونه جدید، دارای حساسیت بیشتری به علف کش بن سولفورون متیل بود. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، به دلیل رنگ روشن و ظهور زود هنگام خوشه که امکان شناسایی آسان سوروف برنج را امکان پذیر می سازد و نیز عدم ریزش بذر و حساسیت بیشتر به علف کش ها، برای مدیریت این علف هرز، حذف فیزیکی قبل از برداشت برنج و رعایت تناوب علف کش ها به ویژه در مزارع بذری توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2296904 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!