سیمیائیه الرموز فی اشعار بدوی جبل الوطنیه (الرموز الجمالیه والزمکانیه والنفسیه الشخصیه نموذجا)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

السیمیولوجیا علم یدرس نظام العلامات داخل الحیاه الاجتماعیه والذی تکمن مهمته فی البحث عن الدلالات الخفیه لکل نظام علاماتی سواء کانت لغویه او غیر لغویه. یحاول هذا البحث من خلال المنهج الوصفی- التحلیلی وعلی ضوء التحلیل السیمیایی ان یقوم بدراسه اهم الرموز الجمالیه کالاستعاره والتشبیه والکنایه والإغراق والرموز الزمانیه والمکانیه والنفسیه الشخصیه والقرآنیهفی اشعار بدوی جبل الوطنیه، لما فیها من ابعاد دلالیه تفید فی دراسه النص الشعری والتعرف علی افکاره وآرایه. استطاع بدوی ان یجعل نصه موثرا باستخدام الرموز السیمیاییه التی تمنح شعره جمالیه خاصه. إن توارد الدلالات الرامزه فی نص بدوی لیس اعتباطیا بل هو صادر عن موقفه الفکری من الحیاه والکون، وقد ولد فی الرموز اللغویه سلسله من الإیحاءات التی تعمق إحساس المتلقی بالرموز. والملاحظ ان هذه الدراسه تکون وجیزه انتقاییه لان کثره الامثله لا تسمح بدراسه استقصاییه. من اهم نتایج البحث هو ان الشاعر من خلال استخدامه لهذه الرموز اراد ان یصور مفاهیم کحب الوطن والفخر بتراثه الماضوی، وآلام الامه العربیه، والعوده إلی البلد ومآسی عصره إلی جانب بیان عواطفه وتجاربه الروحیه. ومن خلال خلقه الصور الادبیه قد اضفی حیویه علی شعره واخرجها من الدلالات الصریحه إلی الرمزیه.

زبان:
عربی
صفحات:
109 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2298240 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!