عدالت ترمیمی فناورانه با تاکید بر نقش پلیس

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

در کشورهای دارای قوانین مدون، عدالت کیفری در حال تجربه تحول از حوزه عدالت ارعابی به عدالت‌ترمیمی است. عدالت‌ترمیمی برخلاف عدالت کیفری سنتی، در اجرای عدالت، نقش محوری به بزه دیده اعطا می‌کند. این نقش در بسیاری از فرایندهای دادرسی کیفری موثر بوده است که به‌طور مشخص، میانجی‌گری بزه دیده- بزه‌کار یکی از فرایندهای ثابت ‌شده است. هدف از این پژوهش، تبیین عدالت‌ترمیمی پیشگیرانه پلیس با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

روش

پژوهش پیشرو یک تلاش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کاربردی است. در این پژوهش از ابزار فیش‌برداری برای جمع‌آوری اطلاعات مستخرج از اسناد کتابخانه‌ای و الکترونیکی استفاده شده است.

یافته‌ها

یافته‌های این پژوهش نشان داد، فضای سایبری به جهت تسهیل ارتباط بین اصحاب دعوا و نیز دارا بودن ویژگی‌هایی از قبیل در دسترس بودن، سرعت، دقت، عدم مواجهه حضوری و... می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای عدالت‌ترمیمی باشد.

نتایج

به‌موجب نتایج حاصل از این پژوهش، اگرچه مدل آنلاین (برخط) میانجی‌گری بزه دیده- بزه‌کار تاکنون اجرا نشده است، اما این دیدگاه می‌تواند در شرایط خاص جایگزین مناسبی برای حالت حضوری باشد. باوجوداین، روشن است که برای درک کامل ساختار و پیامدهای یک سامانه برخط برای حل‌وفصل اختلافات جنایی، به پژوهش‌های بیش‌تری نیاز است.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2304283 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!